Arbejder du også med den gode sag?

Jeg løser kommunikationsopgaver for alle,der arbejder med den gode sag.

Jeg bruger min viden om forebyggelse og kommunikation, så mennesker træffer sikre, sunde eller trivselsfremmende valg: Det kan handle om trafiksikkerhed, sundhed, uddannelse, forebyggelse af kriminalitet eller noget helt andet.

Jeg omsætter evident viden til konkrete løsninger, der fungerer i den praksis, som de skal indgå i.

Jeg sørger for, at det gode informationsmateriale, den tydelige virksomhedspolitik, den effektive kampagne eller den veltilrettelagte workshop altid indgår som en del af en velgennemtænkt kommunikationsstrategi.

Jeg finder stor glæde ved at engagere alle involverede parter i forskellige lokale sammenhænge, så en målrettet forebyggende indsats lykkes.
 

 

 

 

Hvad kan jeg gøre for dig?

Skal du i gang med en forebyggelses-indsats, et informationsmateriale, en revision af trafiksikkerhedsplanen eller noget helt andet, bidrager jeg gerne med min faglige indsigt og mit blik for strategisk kommunikation.  Kontakt